Kontaktpersoner

Ansvarsomårde

Navn

Tlf.

Mail

Formand Michael Hansen +45 20 84 73 10 formand@oaks.dk
Kasserer Anders Theisen +45 28 34 68 77 kasserer@oaks.dk
Sportschef Patrick Tambour +45 sponsor@oaks.dk
Ungdoms ansvarlig Kyler Wilson +45 20 66 30 76 kyler@oaks.dk
Dommer ansvarlig Lasse Rydell +45 26 12 58 99 dommer@oaks.dk
Cheerleader ansvarlig Lena Skovgaard +45 22 95 99 12 cheer@oaks.dk
Event Koordinator Mette Benzon +45 28 55 73 89 mamabenzon@oaks.dk
Kamp Ansvarlig – Senior Lasse Haizmann +45 61 77 48 98 haizmann@oaks.dk