maj
1

Frederikssund Oaks Venner

Indkaldelse til generalforsamling i Frederikssund Oaks Venner

Tirsdag d. 22 maj 2018 kl. 19.00 på Ådalens skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.

Alle medlemmer (Aktive og Passive) af Frederikssund Oaks

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af 1 stemmetæller.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kontingentfastsættelse.
Forslag til vedtægtsændring – Udvidelse af bestyrelse til 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Valg af Kasserer (Lasse Haizmann genopstiller)
Valg af Næstformand (Thor Mortensen genopstiller)
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag til foreningsaktiviteter og næste års indsatsområder.

Vedtægter kan findes her: http://oaks.dk/oaks-venner/