feb
3

General Forsamling 2019

Dagsorden generalforsamling Frederikssund Oaks 2019 21.februar kl. 19.00, Kantinen Ådalens Skole Frederikssund.

 

 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Olsen som dirigent.
 2. Valg af to stemmetællere samt en referant.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse:
 4. Fremlæggelse af Regnskabet for 1.1.2018 – 31.12.2018.
 5. Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om kontingent stigning. Dette på grund af vores fortsat ønsker om at forblive som en af DK største og mest ambitiøse klubber. Forslaget går på at kontingentet løftes til følgende priser for at være udøver i Frederikssund Oaks.

U10 – U12: 850 kr. pr. halvår (+100)

U14 1.000 kr. pr. halvår (+100)

U16 1.200 kr. pr. halvår (+ 200)

U19 1.200 kr. pr. halvår (+ 150)

Senior 1.500 kr. pr. halvår. (+ 300)

Cheerleadernes kontingent:

Junior 1.000 kr. pr. halvår (+ 100)

PeeWee 700 kr. pr halvår (+100)

Derudover kommer licens til DAFF, som fastsættes af forbundet.

 1. Fremlæggelse af budget 2019. .
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Valg af formand lige år: Michael Brøndum Hansen er ikke på valg i år
 4. Valg af kasserer ulig år: Anders Munch Thiesen er på valg og ønsker genvalg.
 5. Valg af 5 menige medlemmer:
 6. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter:
 7. Valg af revisor:
 8. Eventuelt: