jan
19

Generalforsamling d. 22 fabruar.

Så er datoen for Oaks årlige generalforsamling lagt fast.
Onsdag d. 22 februar kl 19.00 på Ådalens skole, hvor vi har lånt et dobbelt klasselokale.
Dagsorden fremkommer snarest iflg. Vedtægterne.
Forlag kan sendes til formanden. Formand@oaks.dk
Bestyrelsen håber at se så mange medlemmer som muligt til mødet.