feb
17

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamlingen Tirsdag d. 8. marts kl .17.45 i Oaks vægttræningslokale på Ådalskolen afd. Nord, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.

Dagsorden:
•Valg af dirigent.
•Valg af 2 stemmetællere.
•Behandling af 2 forslag som blev stillet til ordinære generalforsamling
Et forslag om ændring af §2, tilføje cheerleading efter Amerikansk Fodbold. “§ 2. Klubbens formål – Fremme af interessen for amerikansk fodbold & cheerleading, i Frederikssund og omegn. Samt træne og spille kampe indenfor sporten.”
– Et forslag fra bestyrelsen om en ændring af §4 udvidelse af bestyrelse fra 5 til 7 medlemmer.
•Behandling af eventuelt indkomne forslag.
•Eventuelt.

Alle indkomne forslag skal være i bestyrelsens besiddelse 7 dage inden ekstra ordinære generalforsamlingen

Referat fra den ordinære generalforsamling kan findes her:
http://oaks.dk/om-klubben/general-forsamling/