General forsamling

Referat fra generalforsamling 2018.02.28, Kantinen Ådalens Skole Frederikssund.

 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen forslog Jørgen Olsen som dirigent. Dette blev enstemmig vedtaget. Dirigenten påpegede Bestyrelsen sikre at dagsorden bliver lagt på hjemmesiden. Arrangementet var annonceret på FB og via bestyrelsen, og ingen af de tilstedeværende havde indvendinger til at generalforsamlingen skulle afholdes.
 2. Valg af to stemmetællere. Jonathan Gissel og Mette Benzon blev valgt.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse: Frederikssund Oaks, generalforsamling 28. februar 2018

Først vil jeg godt takke alle der har valgt at bruge denne aften her i vores selskab til denne generalforsamling, og på den måde vise jeres bidrag til klubben og hjælpe med den fortsatte udvikling.

At komme med en beretning i Oaks i året hvor klubben havde sit 25 års jubilæum, er et stort privilegium, så hermed med en stolt formands beretning om 2017.

Tak til alle spillere og udøvere i Oaks, det er for jer og jeres engagement og vi har denne klub i Frederikssund Kommune.

Også en specielt stor tak til alle vores uundværlige trænere, vi er oppe på 22 trænere i år, som bare bliver bedre og bedre, I er et vigtigt fundament for at vi har den fantastiske klub som vi har, med fællesskab, udvikling og vinder mentalitet.

Og alle de frivillige vil jeg selvfølgelig også nævne, tak til jer alle. Jeg tror alle der har mødt Oaks til en kamp, et stævne, været til træning, til Camp eller anden festlig lejlighed har oplevet det engagement vi har skabt i klubben. Vi har et unikt fællesskab i Oaks hvor så mange hjælper til med alle de forskellige opgaver der skal løses for at klubben kører rundt, ikke at forglemme personlige venskaber som bliver skabt i alle aldre.

Vores tre mål i klubben om at have det sjovt, vi skal udvikle os, og vi skal vinde, er i 2017 i den grad opfyldt. At have været med til en sådan sæson, med så mange gode oplevelser, gør at året i den grad er godkendt.

Vi har også haft stor fokus på at have en sund økonomi i klubben, og det økonomiske resultat i 2017 kan vi også være tilfredse med. Vores medlemmer er blevet bedre til at betale kontingent og licens (stor tak til vores gode kasserer som har fået god struktur på vores regnskab og opfølgning), vi har fået et godt tilskud fra kommunen, vores salg i boden har været en god bidragsyder, og vores trofaste sponsorer har hjulpet Oaks med at kunne drive klubben, så vi kan have gode og veluddannede trænere ordentligt udstyr, og faciliteter som gør det til en top oplevelse at være spiller/udøver i Oaks.

Også tak til Oaks venner som utrætteligt har stået for salg i boden, udover det er et ekstra krydderi til vores kampe og stævner, hjælper det også klubben økonomisk.

Når jeg skal se fremad har økonomien selvfølgelig stor fokus, og vi vil fortsætte med at udvikle vores spillere, hold, trænere og vores klub, og vi skal fortsætte med at forholde os realistisk til indtægter og udgifter så vi kan sikre den stabilitet som behøves for en stærk klub.

Football: 2017 – fremtiden

Ungdom U10 – U12 – U14. Vi har gennem året deltaget i en række stævner med stor succes. Dette gælder både for u10-u12 og u14 hvor vi med mange hold viste Football Danmark at vi har en af de bedste ungdoms programmer i hele landet. Dette gælder talent og udvikling og træner kompetence, samt den store skare af frivillige som får hele maskinen til at køre rundt.

Vi skal fremover have fokus på rekruttering, gode træningstider og veluddannede og motiverede trænere som kan fastholde vores stærke position.

Derudover skal der være den røde tråd i sammenholdet mellem alle årgange, hvor man som Oaks spiller føler sig som en del af et større fællesskab, og med gennemgående systemer og playbooks.

Historier fra forældre og spillere i disse årgange, hvor vores aktive spillere oplever et rigtigt og ægte klubsammenhold, fået nye venner, mere selvtillid og glæden i klubben, gør simpelthen alle de frivillige timer vi investerer i Oaks, er det hele værd.

U16 DM

Det kan ikke skjules, vores U16 hold blev Danmark mester i 2017 ved at vinde en flot finale. Denne kom i stand efter en flot sæson hvor alle de store konkurrenter blev sat på plads, Stort tillykke til alle omkring dette hold. Sidste gang vi vandt dette mesterskab var i 2008, og flere af dem som vandt den gang spiller nu på vores senior hold, så det tegner godt for fremtiden i klubben at vi har denne store mængde talentfulde unge spillere. Mange af dem er nu på idrætsefterskole, eller i USA på highschool for at få nye input og oplevelser baseret på det de har fået med fra Oaks.

På vores U16 hold i 2018 er der mange nye spillere som er rykket op fra U14, dette gør at vi i år nok har den største U16 trup vi nogensinde har haft i klubbens historie, og der har gennem offseason været stor tilslutning til træning hvilket tegner godt for vores ambition om at have et af Danmarks mest talentfulde hold i U16.

U19

Vi havde desværre ikke nok spillere til et U19 hold i 2017, dem vi havde spillede med på senior niveau. Vi har en klar målsætning om at have hold i alle årgange, og har derfor i år satset med et stærk trænerteam til vores u19, og forventer at det nu lykkedes os at etablerer os i denne række også.

Senior

Vores senior hold fortsatte sin oprykningsstime og vandt i 2017 kvalifikations rækken, og gik ubesejrede igennem sæsonen afsluttende med at vinde oprykningskampen mod Amager Demons. Til denne udekamp have vi omkring 300 medrejsende tilskuere. Vi skal nu spille i landets bedste række, hvilket har været vores ambition siden vi påbegyndte vores genrejsning af Oaks. Dette betyder også at vi i år har valgt at tilføre holdet en import spiller, og vi har signet med Troy Porter som skal spille på seniorholdet i år, og hjælpe til med træningen på vores ungdomshold. Troy har fået sin opholds og arbejdstilladelse og vi ser frem til at få maksimalt udbytte ud af hans færdigheder.

Vi har en ambition om at forblive en fast del af National ligaen, og har stor fokus på at have det der skal til for at fastholde og tiltrække flere til klubben. Vi regner også med ligeså stor tilskuere opbakning til kampene og lige så god stemning som i 2017.

Derudover blev holdet af Frederikssund kommune hædret som årets idrætspris, som udover hæder og ære også gav et kontant tilskud på 15.000 kr. Stort tillykke til hele klubben.

Cheerleading

Det har været et noget turbulent år, med udskiftning i træner kredsen, manglende haltider osv. Når det er sagt vil jeg godt sige Lena Skovgaard meget stor tak for at løfte denne udfordring. Vi har fået nogle nye trænere som er topmotiverede, vi har fået styr på hold og træningstider, nye sponsorer og har derfor også valgt at investere i endnu en fald underlagsmåtte.
Resultats mæssigt har vi deltaget i Julecup og DM, og vi bliver bare bedre og bedre. Det har været en fornøjelse at følge, og ikke mindst var vores hold også med til Mermaid Bowl finalen i Slagelse, hvor vi fik rigtig god reklame for klubben og cheerleading.

Jeg glæder mig til at følge og hjælpe til med den proces og udvikling vi er i gang med.

Oaks Unity camp

Vi har igen i år afholdt en rigtig god camp med over 100 spillere fra 10 til 15 år. I år havde vi arrangementet på Ådalens skole, med mange frivillige hjælpere som er nødvendigt for at kunne gennemføre et sådant stort event. Tak til jer alle, vi er klar igen i 2018.

Talentklub

Vi ansøgte i 2017 om at blive talentklub, og blev godkendt af kommunen. Dette betyder at vi har haft et forløb med en konsulent som har kortlagt vores klub og lavet en samlet plan for hvordan vi kan blive ved med at udvikle klubben. I den afdækning er der mange områder hvor vi er i god kontrol. Der er selvfølgelig også mange områder hvor vi kan blive meget bedre. Disse er nu kortlagt, og det er på toppen af dagsordenen i den nye bestyrelse at lave en plan for prioritering og eksekvering.

Skal man i gymnasiet, skal vi også huske på muligheden for at blive optaget i talentklassen på Frederikssund Gymnasium.

Dommere

Stor tak til alle jer dommere, som i 2017 har valgt at hjælpe til med at tage dommerkurser, og ikke mindst møde op og gøre det muligt for vores spillere at dyrke den sport de elsker. Det hele hænger sammen og jeg satser på at Oaks igen i 2018 melder sig med flere nye dommere. Derudover vil jeg godt takke Albert Fosborg som har lagt et kæmpe arbejde i dommergerningen, noget som også blev anerkendt af DAFF´s dommerudvalg med en pris som årets bredde dommer.

Sponsorer

Også tak til alle vores sponsorer i 2017, uden dem ville vores mulighed for at drive vores klub være meget vanskelig. I år har vi valgt at sætte yderligere tryk på sponsorarbejdet, og vi vil lave et Oaks netværk som kan mødes til vores hjemmekampe og andre aktiviteter.

Vi har allerede indgået en række sponsoraftaler, blandt andet en femårig aftale samt en række gældende for 2018, tak til jer alle vi glæder os til samarbejdet og værdsætter virkeligt jeres bidrag til Oaks. Også tak til Patrick Tambour for at tage opgaven omkring sponsorer. Vi har fået en god start og vil fortsætte vores fokus for at skabe værdi for både klubben og vores sponsorer.

Fokus har der også været på Touch Down aktier, og salget har slået rekord, men vores mål er endnu ikke nået endnu.

Har nogle af klubbens venner gode sponsor emner eller andet, skal I bare kontakte vores sponsor ansvarlige Patrick Tambour, han er klar.

Sidst vil jeg godt sige tak til jer alle, 2017 vil gå over i Oaks historiebøgerne som en fantastisk år, 25 års jubilæum, U16 Danmarks mester, oprykning af seniorholdet, Oaks cheerleading på landkortet, sund økonomi, nye sponsorer, mange frivillige og ikke mindst et positivt fællesskab. Og kender I en der kunne tænke sig at prøve football eller cheerleading er alle velkommen i Oaks.

Formands beretningen blev godkendt.

 1. Regnskabet fra 1.1.2017 – 31.12.2017 blev fremlagt af Formanden, da kassereren desværre havde meldt afbud til generalforsamlingen. Regnskabet viste samlet et overskud for året på 36.370,- hvilket var i henhold til budget og plan for fremtidige investeringer i udstyr. Regnskabet blev betragtet tilfredsstillende af bestyrelsen og blev godkendt af forsamlingen.
 2. Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om kontingent stigning. Dette er ikke sket siden 2012. Forslaget går på at kontingentet stiger 150 kr. på hver årgang pr. halvår, hvilket giver følgende priser for at spille i Oaks.

U 10 – U 12: 750 kr. pr. halvår

U 14 900 kr. pr. halvår

U16 1.000 kr. pr. halvår

U19 1.050 kr. pr. halvår

Senior 1.200 kr. pr. halvår.

Det blev bemærket af forsamlingen at det stadig er en meget fair og lav pris klubben tager for at spille i Oaks, sammenlignet med andre klubber.

Cheerleadernes kontingent er uændret.

 1. Fremlæggelse af budget 2018. Dette blev fremlagt og godkendt.
 2. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag.
 3. Valg af formand lige år: Michael Brøndum Hansen ønsker genvalg for de kommende 2 år og blev genvalgt som formand
 4. Valg af kasserer ulig år: Ikke på valg i år.
 5. Valg af 5 menige medlemmer: Følgende blev valgt. Mikkel Brøndum Svendsen, Lukas Højland, Kyler Wilson, Lena Skovgaard og Jonathan Slott indtræder i bestyrelsen
 6. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter: Mark White og Claus Fangel blev valgt
 7. Valg af revisor: Mark White blev valgt som ny revisor, Jørgen Olsen valgt som revisor Suppleant.
 8. Eventuelt: Medic skal opgraderes, så der er medic med til stævner og kampe. Klubben har afsat midler til kurser og bakker op om dette. DAFF kontaktes for status på Medic kurser. Trænerne vil annoncerer og koordinerer hvem der har medic kompetencer. Vi opfordrer til forældre med Medic erfaring til at melde sig som frivillige.

Der blev spurgt til hvordan klubben arbejder med GDPR, den ny person data lovgivning. Formanden svarende at persondata kun ligger hos kassereren i forbindelse med indmeldelse i klubben. Claus Fangel gennemgår GDPR med Anders Theisen omkring proces i den forbindelse.

Under eventuelt valgte en af vores U14 trænere Finn at trække sig som træner. Vi takker ham for dem kæmpe indsats han har leveret i klubben.

Referent: Bente Nielsen